Náš tím

Vzdelávanie zabezpečujú naši špičkoví umelci

Ondrej Šoth

Mgr. art. Ondrej Šoth ArtD. Riaditeľ Ondrej Šoth vyšudoval klasický tancec na konzervatóriu v Košiciach a nekôr vo vzdelávaní úspešne pokračoval na Vysokej škole muzických umení v Bratislave, v odbore choreografie a réžie tanca...

preèítajte si viac

Marek Šarišský

Marek Šarišský Zástupca riaditeľa Ľudový tanec Marek Šarišský sa narodil v Prešove a prvý kontakt s tancom získal vo folklórnom súbore Šarišská Lipa v Lipanoch. Práve počas početných vystúpení ľudového súboru sa vyvinula jeho radosť...

preèítajte si viac

Silvia Borsetti

Silvia Borsetti Tanečná príprava Silvia Borsetti sa narodila v meste Popoli v Taliansku a vyštudovala tanec na baletnej akadémii "Accademia Nazionale di Danza" v Ríme. Počas štúdia absolvovala zahraničný pobyt v Lisabone na...

preèítajte si viac

Sergej Jegorov

Sergej Jegorov Klasický tanec Sergej Jegorov sa narodil v Kyjeve na Ukrajine a vyštudoval klasický tanec na Kyjevskej štátnej choreografickej škole a neskôr na Kyjevskej národnej univerzite kultúry a umenia. Balet začal tancovať neplánovane...

preèítajte si viac

Majka Gašperanová

Majka Gašperanová Ľudový tanec Majka Gašperanová získala prvé tanečné skúsenosti už v útlom detstve vo folklórnom súbore Pieniny v Spišskej Starej Vsi na Zamagurí. Folklórny tanec ju zaujal svojou nevyčerpateľnou pestrosťou, pretože každú...

preèítajte si viac

Oliver Palko

Oliver Palko Klavírna korepetícia Oliver Palko pochádza z Košíc študuje odbor skladba na Konzervatóriu Timonova 2, Košice. Na hudbe obdivuje jej nekonečné možnosti a rozmanitosť. Korepetíciu pri tanci vníma ako možnosť komunikovať s pohybom,...

preèítajte si viac